DĀVANU KARTES

Dāvanu kartes izmantošanas noteikumi:

atteikties un saņemt naudu atpakaļ no neizmantotas Dāvanu kartes var 14 dienu laikā pēc dāvanu kartes apmaksas. No daļēji izmantotas vai izmantotas Dāvanu kartes atteikties nevar.

Rezervēšana tiek veikta, izmantojot Dāvanu kartē norādīto Promo kodu, kā arī sniedzot citu pakalpojuma saņemšanai Izpildītāja pieprasīto informāciju. Neierašanās gadījumā pakalpojums tiek uzskatīts par sniegtu un Dāvanu kartes vērtība netiek atmaksāta.

Dāvanu kartes derīguma termiņš ir pagarināms un var tikt atjaunots. Ja Dāvanu karte tās derīguma termiņā netiek izmantota, Dāvanu karte zaudē savu spēku un tās vērtība netiek atmaksāta Lietotājam, to var pagarināt vel uz 1 mēnesi par papildus samaksu 30€

Dāvanu kartes nav iespējams atgriezt un netiek apmaksātas

PIEGĀDE

  1. Pirkumu sagatavošana piegādei notiek no 1 līdz 3 dienām.
  2. Piegādes izmaksas sevī iekļauj apstrādes, iepakojuma un sūtīšanas izmaksas. Apstrādes izmaksas ir fiksēta summa, turpretīm sūtīšanas izmaksas mainās atkarībā no sūtījuma svara un piegādes reģiona vai pilsētas. Mēs iesakām visus plānotos pirkumus apvienot vienā grozā, jo pēc pirkuma veikšanas nav iespējams pirkumus apvienot un piegādes izmaksas dublēsies.
  3. Pārdevējs neuzņemas atbildību nedz par sūtījumu kavēšanos muitas procesu dēļ, nedz par ievedmuitas izmaksām sūtījumiem uz ārvalstīm.
  4. Situācijās, kad sūtījums nonācis līdz pircējam, taču tas nav izņemts no pasta laikā un ticis nosūtīts atpakaļ pārdevējām, pircēja pienākums ir segt sūtīšanas izmaksas vēlreiz atkārtotai sūtīšanai.
  5. Aptuvenie piegādes laiki(Pēc preces izgatavošanas):

Latvija: 2-7 dienas

ATGRIEŠANA

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža. (Atkarībā no preces, pircējam var nebūt obligātas atteikuma tiesības, šādā gadījumā iemeslam ir jābūt skaidri norādītam un izskaidrotam). Atteikuma tiesības nav piemērojamas, ja Pircējs ir juridiska persona.

Lai izmantotu 14 dienu atteikuma tiesības, preces drīkst izmantot tikai tām paredzētajiem mērķiem, patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Ja preces tiek nepiemēroti izmantotas vai bojātas, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums, vai, ja tās iepakojums ir būtiski bojāts , internetveikalam ir tiesības samazināt atmaksājamo summu atbilstoši preces vērtības samazinājumam.

Atteikšanās paziņošanai Pircējs var izmantot brīvā formā iesniegtu paziņojumu (14 dienu laikā pēc preču saņemšanas.)  uz info@saies.lv par atteikumu, kurā Patērētājs obligāti norāda:

Adresātu (pārdevēja nosaukums, faktiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adresi)

Es paziņoju, ka es vēlos atteikties no šādas preces iegādi

-Pasūtīšanas datums/saņemšanas datums

-Patērētāja vārds un uzvārds

-Patērētāja adrese

-Patērētāja paraksts (tikai tad, ja šo veidlapu nosūta uz papīra)

-Datums

Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājs drīkst atgriezt preci pārdevējam bez iepakojuma, ja patērētājam nav bijis iespējams aplūkot preci bez iepakojuma atvēršanas, kā arī nav bijis iespējams saglabāt preces iepakojumu, piemēram, iepakojuma izmēra dēļ, jo tas nav uzskatāms par preces neatņemamu sastāvdaļu.
Pēc atteikuma paziņojuma, Pircejs saņēms e-pastu ar turpmāk norādem par preču atgriešanu un to nogādašānu.

Pircējs sedz preces atgriešanas izmaksas, izņemot gadījumus, kad iemesls atgriešanai ir tas, ka prece neatbilst pasūtījumam (piemēram, nepareizs vai bojāts produkts).

Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas internetveikalam, atdot Pārdevējam Preces. Pēc atpakaļ nosūtīto preču saņemšanas internetveikals nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, atmaksā visus no pircēja saņemtos maksājumus pamatojoties uz Distances līgumu.

Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces vai preču atgriešanas apliecinājumu. Ja pircējs ir izvēlējies citu sūtīšanas veidu nekā lētāko internetveikalā piedāvāto sūtījumu veidu, internetveikalam nav pienākums kompensēt pārsniegtās sūtījuma izmaksas.

Internetveikals nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus internetveikala saprātīgas kontroles.

Internetveikals patur tiesības atteikties pārdot preces un pieprasīt preču atgriešanu no Pircēja, ja internetveikalā norādītā cena ir ievērojami mazāka par tās tirgus cenu kļūdas dēļ.